Kontrolna lista za predaju članka za časopis InspirED Teachers’ Voice

Prijavite se za predaju članka. Ukoliko nemate svoj korisnički nalog, potrebno je da posetite stranicu Registracija.

Uslovi za predaju rada

Prilikom prijavljivanja rada, autori su dužni da potvrde njegovu usklađenost sa dole navedenim uslovima.

  • Rad koji prilažem nije ranije objavljivan niti se nalazi u procesu razmatranja za drugi časopis.
  • Fajl koji prilažem je u formatu OpenOffice, Microsoft Word ili WordPerfect.
  • Članak je pripremljen u skladu sa Uputstvom za autore i korišćen je Šablon, odnosno Template časopisa InspirED Teachers` Voice.
  • Popunio sam obrazac Podaci o autoru i prilažem ga.
  • Popunio sam obrazac Izjava o autorstvu i originalnosti članka i prilažem ga.
  • Upoznat/-a sam sa Etičkim kodeksom časopisa InspirED Teachers` Voice.

Radove i priloge možete poslati i na imejl-adresu Uredništva: inspirED@institut.edu.rs.